Училища

Бълваме икономисти, юристи и психолози

В отговор на депутатски въпрос, министърът на образованието и науката Меглена Кунева посочва, че студентите по икономика са се увеличили с 4%, по право – със 17%, по психология –  с 21%, а професионалните направления от медицинските науки с 60 на сто.

Според нея диспропорциите се дължат до голяма степен на досегашния финансов модел в системата на висшето образование, който е бил изцяло ориентиран към търсенето на образование, без да се съобразява с нуждите на пазара на труда.

Министър Кунева казва още, че разписаните в закона „приоритетни специалности“ би трябвало да се казват „проблемни от гледна точка на търсенето на студенти“. По думите й те са един от предоставените в Закона за висшето образование инструменти за обвързването на образованието с пазара на труда.

По думите й евентуални промени в конкретният проект за стипендиите на практика ще означават промени в оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, а то представлява дълъг преговорен процес с Европейската комисия, в който България трябва да доказва своята решимост за реформи.