Институции Учители

Бъдещият учител – повече вдъхновител, по-малко лектор

Висшите училища, които подготвят педагози, ще променят подхода си – кадрите, които ще се дипломират там, трябва да имат богат набор от компетентности освен базовите.

Затова в проектобюджета за следващата година са планирани 10 млн. лв за национални програми във висшето образование, каза днес в Пловдив министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той участва в конференцията „Компетентностно базирано образование и педагогиката на 21 век“, организирана от Пловдивския университет.

Освен базовите компетентности по предмета, който учителите преподават, те трябва да имат предприемачески, граждански, обществени и дигитални умения, да умеят да работят с машини, базирани на изкуствения интелект, да разбират от алгоритми и дигитална креативност. Фигурата на учителя в 21 век трябва да провокира интереса на учениците към ученето, а директорите трябва да стимулират креативните учители и това е преходът, който правят образователните системи от миналия към сегашния век.

Част от планираните 10 млн. лв. ще бъдат разпределени сред най-добрите ученици под формата на допълнителни стипендии. Особено стимулирани ще бъдат младежите, които се насочват към педагогическите специалности и инженерното образование.

Източник: actualno.com