Ученици

Бургаски майки въстанаха срещу натрапване на Хелоуин в училищата

Бургаските майки за поредна година се възпротивиха срещу агресивното натрапване на Хелоуин в училищата. От няколко дни петиция за забрана на нехристиянския празник се разпространява в социалните мрежи, видя Burgas24.bg.

„През последните години наблюдаваме все по-агресивно натрапване на Хелоуин в българските детски градини и училища. Това се случва с активното участие на учители и възпитатели в организирането на различни дейности. Според специалисти подобно „празнуване на Хелоуин“ излага децата на риск от емоционални травми, увеличава агресията, тревожността и депресията у подрастващите. Всичко това деформира личността и уврежда психиката на подрастващите“, пише в петицията.

Според родителите, които не желаят децата им да бъдат въвличани в „празника“, подрастващите са предизвикани да го преживяват лично през всички сетива. Рисуват страшни образи, обличат се като духове и вампири, изработват атрибути на смъртта, слушат зловещи разкази от предрешени като вещици учителки, получават указания как да викат духове на починали, правят и ядат сладки във вид на черепи и отрязани пръсти, строят арт инсталации от ковчези и кървави скелети, минават през лабиринти на смъртта, провеждат часове на ужаса и срещи с призраци и зомбита и много други подобни. Това се случва в нашите светски по характер училища и детски градини, в часове по различни предмети или извън училище, но винаги с участието на учител.

Те са категорични, цитирайки специалисти, че такова „празнуване на Хелоуин“ излага децата на риск от реални страхови преживявания и емоционални травми. Идентифицирането им с призраци и зли духове притъпява чувствителността им към грозното и зловещото. Излагането на атрибути на насилие и смърт поражда както агресия, така и тревожност и депресия у децата. Възприемането на смъртта като забавен маскарад отслабва вътрешната цензура за добро и зло, умирането изглежда безобидно, а животът – обезценен. Всичко това деформира личността на децата и уврежда психиката им.

„Въпреки тези рискове, позицията на родителите напълно се пренебрегва. Отбелязването на Хелоуин се случва без информирано съгласие от тяхна страна за естеството на хелоуинските занимания, в които училището ангажира децата им. Същевременно родителите не могат да освободят децата си от такива занимания в учебно време, без санкциониране с неизвинени отсъствия“, категорични са противниците на Хелоуин в училищата.

Те считат, че честването на Хелоуин трябва да е личен избор на семействата на подрастващите, без да е обвързан с училището под каквато и да е форма.

Ето за какво настояват още:

Да използвате дадените Ви по закон правомощия за прекратяване на организирането на дейности и събития по честването на Хелоуин в и чрез заетите лица в българските детски градини и училища.

Да информирате българските учители и възпитатели за рисковете и последствията върху психичното здраве на подрастващите с цел да НЕ допускат разпространението в учебните заведения на материали и атрибути за Хелоуин, както и да НЕ сътрудничат в организирането на Хелоуин мероприятия в извънучебно време и извън училищните сгради.

Да насърчите учителите и възпитателите да мобилизират детския творчески потенциал и любознателност не за Хелоуин, а за намиране на разнообразни и вдъхновяващи начини за честване Деня на народните будители.

Източник: www.plovdiv24.bg