Мнения

Брюксел ни дава € 100 млн за насърчаване на младежката заетост

С помощта на мерките, които в момента се разработват, министърът на образованието проф. Анелия Клисарова предвижда напусналите училище по-рано да намалеят с 5% и да станат 10 % до 2020 година, информира Медиапул.

Настоящото ръководство на ведомството продължава да спазва наложената от Брюксел линия, която бе започната от министър Сергей Игнатов – предпоставки висшистите в трудоспособна възраст да увеличават броя си и до края на периода – 2020 да са 40% от всички на пазара на труда.

Всичко това е в унисон с целите, заложени в новоприетата стратегия за заетостта – работещите в България между 20 и 64-годишна възраст да станат 75 на сто до 2020.

Европейският съюз ще ни окаже помощ в това начинание в размер на 100 млн. евро от фондовете, предназначени за насърчаване на младежката заетост, съобщи премиерът Пламен Орешарски, цитиран от същата медия.

В момента образователната система у нас обучава учениците „да рецитират, но не и да решават трудни казуси“, а последните реформи в сферата са свързани с подмяна на учебниците с все по-нискокачествени.

„Нашите студенти и ученици знаят добре античната история и устройството на вселената, но се затрудняват да анализират съвременните процеси и изпитват страх пред новите технологии“, обясни Орешарски.