Училища

Брюксел налива пари в извънкласна дейност

100 млн. лева, идващи по линия на оперативна програма „Човешки ресурси“ са заделени за извънкласна дейност и спорт в училищата, като целта е да се открият талантите на децата, а така също и да се развиват.

Освен това ще се набляга и на овладяване на агресията и насочване на енергията на учениците в положителна насока – в кръжоци по интереси, спортни занимания и др.

На дете ще се падат по 186 лв, а учителите ще взимат по 9 лв на час за работа извън установеното работно време. Парите ще се дават директно на училищата, съобщава „Стандарт“. Достъп до средствата няма да имат частните школа.

Директорите могат да подават документи във всички области – за училищен вестник, за театрален кръжок, за обучение по предприемачество. Сред предложенията са детски клуб на младите предприемачи „Моят първи милион“, обучение на хлапетата как да си направят уебстраница или да публикуват реклама в нета, правене на роботи от лего, фотография, дори създаване на филм.

Поне около 200 000 деца ще могат да се възползват от програмата още през втория срок.