Учители

Брутната заплата на учителите се е увеличила средно с 59 лв за година

Средната брутна заплата на учителите в рамките на една календарна година се е увеличила с 59 лв, четем във всекидневника „Сега“.

Така от 727 лв през декември 2012-та, тя е стигнала до 786 лв. дванадесет месеца по-късно.

Средната заплата за средното образование е 717 лв., което според синдикатите е 15% под средната за страната.