Мнения

Броят на учениците и преподавателите в София намалява

Налице е тенденция на намаляване броя на преподавателите и на учениците в училищата в София, посочват данните на Регионалния инспекторат по образованието.

Тенденцията  на намаляване броя на преподавателите е започнала преди 3 г. Тогава преподавателите са били 10 000, сега са 8 500.

Наблюдава се и друга тенденция сред преподавателите, която за разлика от първата е положителна – преподаватели, отделили се от професията, се връщат към нея, което се дължи на икономическата криза  през миналата година.

Броят на учениците в София през последните 6 г. е намалял с 10 000. През последната година 550 деца са отпаднали от училище.

Общият брой на  първокласниците в София, започнали училище на 15 септември, е 9 200 – със 150 повече от миналата година.

Сред учениците в столицата се наблюдава тенденция, която до скоро бе характерна за учениците от останалата част на страната. Мобилността на учениците от София се увеличава, все по-често се среща ученици от столицата да учат в специализирани професионални училища в страната.

Софийските училища са най-добри в страната, посочват оценките на учениците от зрелостния изпит по български език и литература през последната година. 8 от тях са в Топ 10 на страната, като някои са там в продължение на няколко години.