Училища

Броени часове остават до старта на петия фестивал на българското образование

Официалният старт на петия фестивал на българското образование е 22 април, от 11.00 ч.в НДК. Официалните гости, поканени да участват в откриването му са Министъра на образованието, младежта и науката; Министъра на културата; Министъра на спорта; членовете на Парламентарната комисия по образованието; кметът на Столична община, както и неофициалните гости като участниците във Фестивала, творчески колективи от училищата-участници и всички желаещи. Фестивала ще бъде проведен в рамките на 3 дни- 22, 23 и 24 април. Събитието е организирано от неправителствени организации, работещи в областта на образованието със съдействието на Министерството на образованието, младежта и науката, държавни институции, общини и медии.
 
Инициативата е наследник на традицията на „Панорама на столичните училища”, която се е провеждала през 1990-те години. Първото издание на Фестивала е през 2006 г, в което са участвали 120 институции и 6 творчески зони. През 2007 г. участниците са 129, а през 2008 – над 130. През 2009 на Фестивала са представени над 150 участници. В изминалите години инициативата е спомогнала много за създаването на десетки партньорства между училища и НПО, чрез реализирането на множество мрежи. Днес той е мястото, където могат да бъдат публично представени образователните институции, демонстрирайки тяхната визия с активното участие на ученици, педагози и родители. Той е и мястото където се дава възможност за установяване на преки контакти и партньорства между образователни институции, педагози, ученици, родители, неправителствени организации, фирми, медии. Целите на фестивала са да бъдат популяризирани игрови модели на обучение, споделяне на добри практики. Както става ясно от програмата, която ще бъде следвана по време на фестивала, организаторите са предвидили осъществяване на дебати по актуални проблеми на развитието на българското образование.
 
След официалното откриване, предстоят „Хепънинг за Деня на Земята. Състезание по приложно колоездене“, „Музикална концертна програма“ и по традиция всяка година се организират няколко дискусионни форума по проблеми на образованието, темите на които се определят от организационния комитет на фестивала. Тази година това са Форум „Европейски профили на училищния директор”, с водещ организатор Съюз на работодателите в системата на народната просвета и Форум „Версия Учител+” , или защо младите хора да изберат учителската професия?”с организатор сдружение Професионален форум за образованието.
 
Вторият фестивален ден започва с „Национална среща с училищните медии“, „Семинар европейски пари за енергийната ефективност на училището и детската градина“, „Презентация на представително социологическо изследване „Читателски практики в България днес“, „Форум на Столична община по проект „Училищни клубове за безопасност на движението“ по ОПРЧР, „Кръгла маса за детския и младежки туризъм и обучението по туризъм“, „Форум за здравословното хранене и здравословния начин на живот“ и „Ревю спектакъл на ученици и студенти, дизайнери и манекени“.
 
На 24-ти април, последният ден на събитието, ще бъдат проведени две кръгли маси: „Сценичните изкуства в Българското училище и Кръгла маса за благотворителността и доброволчеството в България.
Подробна програма и точният час на стартиране на всяка една от инициативите в тридневния фестивал можете да намерите тук http://www.edufest.info/PROGRAMA-FEST2010-9.pdf, а всяка друга информация за него е достъпна на официалната му страница http://www.edufest.info/Quest.php
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg     и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg