Учители

Британски съвет предлага онлайн курсове за професионална квалификация на учители по английски език

След успешно завършилото обучение в края на м. декември 2011 на 90 учители по английски език от цялата страна и изключителния интерес проявен от техни колеги, Британски съвет ще предложи отново провеждането на онлайн курсове в началото на новата 2012 година.

Регистрацията е до 20 януари 2012, а началото е 13 февруари 2012.

Всеки от курсовете е с продължителност от около 10 седмици и струва 100 лв. Формулярите за записване и повече информация могат да бъдат намерени на уебсайта на Британски съвет http://www.britishcouncil.org/bg/bulgaria-teacher-training

Курсовете са подходящи за широк кръг от преподаватели по английски, независимо къде се намира преподавателя и без да се налага да отсъства от учебни занятия и са изцяло онлайн базирани.

Единственото изискване е участниците да имат достъп до компютър със стабилна връзка с интернет и да разполагат със свободно време от около 60 минути на ден. Обучението е асинхронно – провежда се през определен период от време по имейл и в дискусионни форуми и позволява голяма гъвкавост. Модератори са петима български университетски преподаватели, които преминаха специално обучение по програма на Британски съвет.

Курсовете – Primary Essentials (преподаване на английски език на деца от 5 до 12 години),  Learning Technologies Essentials (информационни и комуникационни технологии в класната стая) и TKT Essentials (основи на теста TKT)- Модул 1 и Модул 2&3 са разработени са на базата на мащабно проучване на нуждите на учителите по английски език от допълнителна професионална квалификация.

Primary Essentials е за преподаватели по английски език, които работят с деца от 5 до 12 години. Курсът съдържа аудио, видео и социални елементи. Предназначен е за различни групи учители, но е специално насочен към тези, които  искат да развият уменията си с помощта на практически курс за преподаване на английски в началното училище. Подходящ е също за опитни преподаватели, които имат нужда да подобрят уменията си или възнамеряват да се прехвърлят в сектора на предучилищното и/ли основното образование.

Learning Technologies Essentials е за преподаватели в различните етапи и степени на образователната система, които биха искали да усвоят основите на информационните и комуникационни технологии в класната стая. Курсът включва теми като: използване на образователната платформа Moodle, оценяване и избор на уебстраници, интегриране на глобалната мрежа, офисни приложения за обучение на цял клас, кибер сигурност, използване на интерактивната мрежа в класната стая, социалните мрежи за образователни нужди и др.

TKT Essentials е разработен за учители, които се подготвят за теста TKT (Teaching Knowledge Test), за да придобият квалификация от Обединеното кралство, увеличаваща шансовете им за професионално развитие. Подходящ е също и за опитни преподаватели, които не са запознати с комуникативния подход в чуждоезиковото обучение или искат да опреснят/осъвременят теоретичната си подготовка в тази област.