Институции

Борба с онлайн тормоза чрез обучение в училище

Международната мрежа за правата на децата (CRIN) изпрати до генералния секретар на Организацията на обединените нации доклад, който да подпомогне изготвянето на документ на ООН „Защита на децата от тормоз“.

В материала се посочва важната роля на образователните системи за възпитаване у децата на уважение и приемане на различията. Но изграждането на социални умения често липсва в обучителните програми, посочват авторите. Те изтъкват, че в отделни държави в самите учебници присъстват негативни стереотипи за определени групи като жени, етнически и религиозни малцинства и др.

В доклада се посочва, че не всички учители умеят или знаят как да се справят със случаи на тормоз на учениците. На практика те участват в тормоза, когато не се намесват да разрешат конфликта. Изтъква се също така, че не всички училища имат приети правила и политика за реакция при случаите на тормоз.

Документът отделя специално внимание на онлайн тормоза, като сравнително ново явление, за справяне с което съществуват още по-малко умения и ресурси. Посочва се, че онлайн тормозът притежава една особено негативна страна – неизбежността, тъй като дори домът не дава убежище на тормозеното дете. Отрицателното въздействие се подсилва и от факта, че той често се упражнява анонимно. Експертите подчертават отговорността на държавите да въведат обучение по дигитална грамотност и онлайн сигурност в училищата.

Пълен текст на документа на английски.

Източник: safenet.bg