Ученици

Болшинството българи одобряват минималното насилие над децата

Шамарът и дърпането на ухо с възпитателна цел се одобряват от 68% от българите, сочи изследване на НЦИОМ, обявено вчера. В същото време обаче 83% са категорично против насилието като цяло срещу децата.

Това значи, че има хора, които са за шамара, но и срещу насилието. Изводът е, че шамарът и дърпането на ухо не са насилие според средностатистическия българин.

Изследването е проведено във връзка с проекта за нов закон за детето. Между 3 и 15 февруари тази година са анкетирани 1000 души, информира „Труд“.

Не се регистрира възрастова специфика в отговорите, което означава че привърженици на минималното насилие има сред всички поколения. Разликата се наблюдава в социалния статус. По-високото образование значи по-малко желание за насилие. И въпреки това тенденцията към цялостно одобрение се запазва.

Сюжетът невръстен да съди родителите си за нарушени права, не е по вкуса на мнозинството от българите. Все пак 43% смятат, че децата трябва да имат подобна възможност за съдебно търсене на отговорност от майка си и баща си.

Според 70% от анкетираните, когато става дума за насилие над деца, не бива да се пренебрегват дори анонимните сигнали. Важно е те да бъдат проверени дори с риск да се окажат фалшиви, смятат хората.

91% смятат, че децата до осем години не трябва да бъдат без надзор дори и вкъщи, а според 83% това трябва да се случва и с тези до 12 г.

Докато станат на 14 години, малолетните е желателно да имат придружител на обществени места след 20:00 ч. Така смятат 85%. 74% от българите са на мнение, че родител или друг отговорен възрастен е необходим и за деца между 14 и 18 години, когато излизат след 22:00 ч.

МВР и Държавната агенция за закрила на детето са институциите, към които гражданите най-често са склонни да се обърнат, ако искат да съобщят за родител, който не се грижи за детето си. 47% биха отишли в полицията, а 46% – в агенцията.