Училища

Бойчиновци-училището-затвор за малолетни!

Бойчиновци е зловещо място за някои, но това си е на практика едно училище, където се настаняват деца – малолетни и непълнолетни, които са извършили тежки противообществени прояви. Тук има дори и църква, споделя старши-преподавателят по история и цивилизация – Наташа Войкина.

Отделението за момичета е към Сливенския затвор. В Бойчиновци се настаняват само момчетата. Преди, момчетата и момичетата много бързо бяха настанявани в Бойчиновци и момичетата – в този вид комуни, лагери, вид сиропиталища. Това са също учебни заведения.

Сега на такива места се настаняват ученици, които са извършили само тежки престъпления. Преди, само за една кражба се настаняваше в тези интституции, като говорим не за тоталитарното време, а само преди 7-8 години, припомня Войкина.

До 2007 г. комисията за тези дейности се нарича Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Сега името на органа включва и сектите, защото е имало самоубийства, които са били повлияни от дейността на сектите у нас. Сега комисията е за превенция срещу антисоциалното поведение на малолетни и непълнолетни.

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ

Източник: teacher.bg