Училища

Близо 900 000 лв по ОПРР за габровска гимназия

В професионалната техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ – Габрово, е извършен ремонт и е и доставеното оборудване за работилниците и кабинетите в училището на обща стойност 898 431,80 лв, информира пресцентърът на МОН.

Средствата са от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР), схема BG161РО001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”. Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент по Оперативната програма.

Извършени са следните ремонтни дейности: в учебен корпус № 1 частично е подменена дограмата; извършен е ремонт в актова (конферентна) зала; в учебен корпус № 2 е  поставена външна топлоизолация на сградата; подменена е съществуващата дограма с ПВЦ дограма; ремонтирани и обновени са санитарните помещения; на 4-тия етаж е поставена топлоизолация на тавана.

В ПТГ „Д-р Никола Василиади“ е закупено, доставено и инсталирано оборудване за специалностите „Автотранспортна техника“, „Машини и системи с ЦПУ“ и „Компютърна техника и технологии“; оборудвана е информационна система във фоайето на гимназията.

Професионална техническа гимназия “Д-р Никола Василиади” е най-старото техническо училище в България – училище с традиции, което тази година ще отбележи своята 119-та годишнина.  То осигурява съвременна професионална подготовка на високо ниво и има традиционно добри интеграционни връзки с водещите фирми от региона и с Техническия университет – Габрово.