Училища

Близо 850 млн. лв. са необходими за 30 нови училища

Разчетите на синдиката „Образование” показват, че близо 850 млн. лв. ще трябват за следващата бюджетна година. Тези средства ще са необходими за строежа на 30 нови училищни сгради – за преминаването в едносменен режим на обучение; за капиталови ремонти в сегашните училища; за привеждане на професионалните гимназии към изискванията на пазара на труда; за увеличение на заплатите в образованието и за прекратяване на порочната зависимост на директорските и учителските заплати от делегирания училищен бюджет.

Синдикатът „Образование“ е партньор на Националния учителски събор и се надява премиерът Бойко Борисов да обяви на събора пред 15 хил. учители, че образованието наистина е приоритет и да поеме ангажимента, че правителството ще направи необходимото за образователната система – за строителството на нови учебни сгради и за отделяне на 6% от БВП за образование, се казва в позиция на синдиката.

Източник: dnes.bg