Мнения

Близо 70% искат повтаряне на клас от началния курс

68,8% от участниците онлайн допитването по проекта за  закон за училищното образование предлагат учениците в начален етап да се явяват на поправителен изпит и да повтарят класа, ако имат двойки.

В момента до четвърти клас не се повтаря, независимо от успеха на ученика. Останалите 31,2% считат, че трябва да се запази сегашното положение, но за изоставащите деца от начален етап да бъде организирано допълнително обучение през лятната ваканция.

47,3% искат да не се провежда национално външно оценяване след  IV клас, докато 36,7% смятат, че външното оценяване след началния етап на образование е необходимо и полезно.