Ученици

Близо 6000 лв. издръжка за дете в Центровете за специална образователна подкрепа

С близо 50% ще се увеличи издръжката на едно дете в Центровете за специална образователна подкрепа и ще стане около 6000 лв.

Това каза във вторник просветният министър Красимир Вълчев на Национална работна среща с учителите и специалистите от тези центрове. Така ще има възможност да се увеличат допълнително и заплатите на хората, които работят с децата със специални образователни потребности.

В общообразователните училища все пак тези деца могат да посещават по-леките часове – музика, рисуване, физкултура. В страната Центровете са 43, в тях учат общо 2900 деца. Нужни са обаче още средства – за транспорт, за оборудване, за специалисти.

„Необходимостта от терапевти и от специални учители е все по-голяма“, казва Венета Ал- Шериф, председател на Националната асоциация на работещите в Центровете за специална образователна подкрепа.

„Ще увеличим допълнителното възнаграждение, което получават специалистите в тези центрове, защото при равни други условия в тях се работи по-трудно с децата“, категоричен е просветният министър.Това ще стане като в новия бюджет Единния разходен стандарт за дете в такъв център ще се увеличи с близо 2000 лв и ще стане около 6000. Общо 3 млн. лв повече са планирани за центровете догодина.

Източник: news.bnt.bg