Мнения

Близо 54 млн. лв са осигурени по програма Еразъм+

Европейската комисия и Центърът за развитие на човешките ресурси подписаха преди дни финансово споразумение за финансиране на дейности по програма Еразъм+ за селекционната 2015 година.

Договорената сума е 26 924 278 евро като средствата са разпределени по ключови дейности в областта на образованието, обучението и младежта. С така осигурените вече средства се продължават добрите практики, създадени у нас с подпомагането на проекти и инициативи към развитието на училищното образование и висшето образование. Специално внимание се отделя и на професионалното образование и обучение.

При изпълнение  на проекти се утвърждава интересът към насърчаване на иновациите и на проекти, свързани с партньорства между образованието и бизнеса. С прозрачност и продължаване на политиката на добри практики г-жа Мануела Радева, изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, заяви намерението да бъдат информирани медиите за хода на реализация на програма Еразъм+ у нас.