Мнения

Близо 5 млн. европейци са получили висше образование през 2014 г.

През 2014 г. близо 5 милиона млади европейци са придобили висше образование в рамките на ЕС, като от тях около 58 на сто са били жени и близо 42 на сто – мъже.

Силният пол предпочита специалности в сферата на инженерните науки, строителството и производството, докато дамите предпочитат хуманитарни науки, здравеопазване и образование, отчита Евростат. Делът на жените, получили висше образование у нас, е почти на средно европейско ниво – около 80 на сто.

Над 90 на сто от завършилите студенти-жени са регистрирани в Румъния, Хърватия, Латвия и Естония. Най-малко са били жените студенти в Люксембург и Дания.

Като цяло най-висок е бил броят на завършилите студенти във Великобритания – над 770 хиляди, Франция – над 740 хиляди, Полша – над 550 хиляди, Германия – над 520 хиляди и др.

В рамките на ЕС най-малко са завършилите студенти през 2014 г. в Люксембург – едва 1800, Малта – около 4000 и Кипър – около 8000.

Източник: novini.bg