Ученици

Близо 24 хил. отпаднали деца са върнати в училище

23 898 отпаднали от училище деца са били върнати в системата, стана ясно на заседанието на Координационното звено по механизма за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

От звеното отчитат намаление на броя отпаднали.

„За първи път образованието го поставяме толкова в центъра на правителствените ангажименти. Убеден съм, че по-доброто и качествено образование води до по-добра квалификация, а оттам – и по-висок БВП”, каза премиерът Бойко Борисов при откриването на срещата и допълни, че резултатите от тези усилия ще бъдат видими след 10-15 години.

Вицепремиерът Томислав Дончев благодари на екипите, които до момента са извършили 216 904 обхода на адреси и са търсили 197 659 деца и ученици. Оказало се, че по-голямата част от тях са заминали със семействата си в чужбина.

Повторно отпадналите са 2124, от които 708 са заминали в чужбина, а 235 са навършили 16 години – каза министърът на образованието Красимир Вълчев. По думите му екипите не са успели да запишат в клас 9357 деца.

„С подновяването на дейностите по механизма през август-септември ще се работи приоритетно за обхвата на тези ученици, на около 4000 новоотпаднали, които са в България, както и за ранния обхват на децата на 5, 6 и 7 г.“, подчерта той.

По данни на Върховната административна прокуратура към 1 април 2018 г. са издадени 1173 акта за административни нарушения и 509 наказателни постановления на родители, които не са записали децата в детска градина или училище. Министър Вълчев посочи, че дори събираемостта на наложените глоби да не е голяма, родителите трябва да усещат важността на санкцията и присъствието на държавата с всичките ѝ инструменти и политики.

Едно от предизвикателствата пред бъдещата работа по механизма е той да се възприеме като задължителна част от работата на институциите, посочи Дончев.

„Не е достатъчно децата просто да бъдат върнати в клас. Те трябва да получават най-доброто. Училището трябва да има по-голяма гравитация и да ги привлича. Да им е интересно докато учат“, обясни вицепремиерът. Думите му бяха подкрепени от министър Вълчев, който увери, че ще се работи с децата след записването им обратно в клас. Изработен е и модул „Проверка на медицински бележки“, който ще подобри ефективността на проверката на достоверността им при извиняване на отсъствия на учениците. Социалното министерство пък предприема стъпки за обвързване на предоставянето на семейни помощи с посещаването на училище. „Гранична полиция“ ще събира данни за децата, напускащи страната с родителите си, и дали те се записват в чужда образователна система.

Източник: offnews.bg