Ученици

Близо 2000 ученици изучават японски и китайски език

Близо 2000 ученици изучават японски и китайски език в училищата в страната. Най-масово обучение по двата източни езика има в столичното 18-то СУ „Уилям Гладстон“, но се преподават още в Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ и 138-мо СУ „Проф. Васил Златарски“. От учебната 2013/2014 г. в 18. СУ се изучава корейски още от първи клас като ранно чуждоезиково обучение.

Общо 882 188 деца от I до XII клас изучават чужди езици във всички видове подготовка в  училищата. Най-предпочитан е английският. Учат го 604 564 ученици. На второ място е руският, а трети е немският. Следват романските езици – френски, испански и италиански. В профилираните гимназии, където първият чужд език се изучава интензивно, най-предпочитани са английски (64 074 ученици), немски (13 283 ученици) и френски (6218 ученици).

Освен тях се изучават румънски в Румънската гимназия „Михай Еминеску“ в София и португалски като втори чужд език в 164. Испанска гимназия „Мигел де Сервантес“. Иврит в България изучават близо 1000 деца, а латински – 305.

В училищата се преподават и по-редки езици като норвежки, датски и шведски. Първите два се изучават като втори чужд език в 19. СУ „Елин Пелин“ в столицата, а шведският – в 12. СУ „ Цар Иван Асен II“. Общо трите езика изучават около 200 ученици.

В Националната гимназия за древни езици и култури се изучават още старобългарски, старогръцки и новогръцки език.

Източник: МОН