Ученици

Близо 200 ученици участваха на Осмото Многоезично състезание

В гр. Пловдив се проведе националният кръг на осмото Многоезично състезание под координацията на експертите по чужди езици в МОН.

Тази година 183 ученици от 24 области, класирани за участие от националната комисия, се състезаваха в 9 езикови комбинации. Домакини на състезанието бяха Регионалният инспекторат по образованието-Пловдив и ЕГ „Иван Вазов“ – Пловдив.

Националната комисия провери, оцени и класира учениците според техните резултати. Учениците, класирани на първо, второ и трето място, придобиват правото на стипендия при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Нетрадиционният, в сравнение с другите национални олимпиади по чужди езици, формат прави състезанието уникално в национален мащаб, защото то предоставя възможност на учениците от X и XI клас да изявяват знанията и уменията си на двата чужди езика, които изучават в училище. На тази основа се сформират езиковите комбинации, които са общо 12, но техният брой може да бъде и по-малък в зависимост от изпълнението на условието за минимум  10 желаещи да участват в дадена езикова комбинация  ученици.

При първия компонент „Слушане с разбиране“ те слушат оригинален текст на първия чужд език, чието съдържание трябва предадат на втория чужд език, следвайки опорни въпроси. Вторият компонент „Четене с разбиране“ изисква преглед на оригинален текст на втория чужд език и формулиране на основната тема и идея и в писмен вид на първия чужд език.

Състезанието се провежда от 2007 година.

Вижте победителите според езиковата комбинация тук