Мнения

Близо 20% от населението – висшисти

Хората с висше образование у нас са 19,6%, сочат данните от преброяването на населението и жилищния фонд към 1 февруари 2011 г. Цифром това прави над 1.3 млн. души.

Бройката може и да се е увеличила в рамките на календарната година. Със средно образование са около 3 млн. души, или 43,4 %.

Продължава ясно изразената тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование при същевременно намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование, показват данните на института.

Начално и по-ниско образование имат малко под 14% от българските граждани.

Мъжете са с малко по-високо средно образование от дамите – 63.6% към 62.4%. Жените обаче завършват по-често висше образование – 22,3% срещу 16.7% (791 8000 към 557 000)

През учебната 2010/2011 година общообразователните училища са напуснали по различни причини 14,5 хил. ученици, от които 12,3 хил. са учещи в основното образование.