Ученици

Близо 12 млн. са предвидени за безплатни учебници след осми клас

Бюджетът на МОН предвижда 50 000 лева за пилотно въвеждане на „системата за ранно предупреждение“ тази година и още 50 000 – за догодина. Сумата, която като цяло ще бъде похарчена по стратегията за намаляване на отпадналите от училище, обаче е много по-голяма.

Системата е своеобразен тест, който ще подсказва на учителите, че при част от възпитаниците им има проблем и те могат да се окажат вън от класната стая. Тази система ще влезе не само в училищата, но и в детските градини.

11,5 млн. лева са предвидени за безплатните учебници за бедни гимназисти, които те ще получават чрез подразделенията на Министерството на труда и социалното подпомагане. До момента безплатни учебници се получават от всички деца до осми клас, но останалите трябва да си ги купуват сами. Държавата ще покрива и транспорта на онези ученици над 16-годишна възраст, които учат в други населени места, ако в техния град или село няма средно училище.

Средствата за транспорт ще им се отпускат до завършването на гимназията. Ще се покриват и разходите за транспорт на абсолютно всички деца до навършване на 16 години.