Близо 12 млн. са предвидени за безплатни учебници след осми клас

Близо 12 млн. са предвидени за безплатни учебници след осми клас

Бюджетът на МОН предвижда 50 000 лева за пилотно въвеждане на “системата за ранно предупреждение” тази година и още 50 000 – за догодина. Сумата, която като цяло ще бъде похарчена по стратегията за намаляване на отпадналите от училище, обаче е много по-голяма.

Системата е своеобразен тест, който ще подсказва на учителите, че при част от възпитаниците им има проблем и те могат да се окажат вън от класната стая. Тази система ще влезе не само в училищата, но и в детските градини.

11,5 млн. лева са предвидени за безплатните учебници за бедни гимназисти, които те ще получават чрез подразделенията на Министерството на труда и социалното подпомагане. До момента безплатни учебници се получават от всички деца до осми клас, но останалите трябва да си ги купуват сами. Държавата ще покрива и транспорта на онези ученици над 16-годишна възраст, които учат в други населени места, ако в техния град или село няма средно училище.

Средствата за транспорт ще им се отпускат до завършването на гимназията. Ще се покриват и разходите за транспорт на абсолютно всички деца до навършване на 16 години.

Коментари във Facebook