Мнения

Близо милион неуки и без работа у нас

Близо милион е броят на хората у нас на възраст между 15 и 64 години, които са с основно и по-ниско образование и не могат да си намерят работа, сочи проучване на икономическия и социален съвет.

В него се отбелязва още, че изпреварваме Естония, Ирландия, Гърция и още пет страни в ЕС по процент на заетост на хората с висше образование от 20 до 64 г. У нас той е 83.3 при среден за съюза 82,4%.

В същата възрастова група, но при хората с основно и по-ниско образование, изоставаме доста. Докато в Европа процента на заетост смело минава 50%, при нас той е 40,9%.

Според председателя на Съвета Лалко Дулевски една от причините вероятно се крие в качеството на образователната ни система до осми клас и в подготовката за труд, която тя дава. Много други европейски страни осигуряват по-добра професионална реализация на хората с по-ниско образование.

За периода 1999-2009 г. над 240 000 деца са напуснали поради нежелание или семейни причини училищната система, без да завършат средно образование. Две трети от тях не са успели да стигнат дори до основно образование. Това е още от притеснителната информация изнесена от Дулевски.

„За две десетилетия от началото на 1990 г. над половин милион деца са напуснали училище. Днес те са с основно и по-ниско образование, без възможности за реализация на пазара на труда, коментира проф. Дулевски. цитиран от „Труд“.