Ученици Училища

Близо една трета от училищата у нас нямат спортни салони

619 училища у нас нямат спортни салони, сочи статистика на образователното министерство.

На практика, това означава, че почти една трета от всички общообразователни учебни заведения у нас не разполагат с елементарна база за физически занятия в студените месеци и дните с валежи през учебната година. По данни на националната статистика от октомври, 2017 година училищата у нас – начални, основни, средни, обединени, гимназии и средни са 1969. Това са и най-актуалните към момента цифри за броя на общообразователните учебни заведения.

Проблемът с липсата на салони затруднява силно часовете по физическо възпитание, коментира в предаването „Хоризонт до обед“ проф. Огнян Миладинов  декан на факултета „Педагогика“ в Националната спортна академия.

„Има доста училища, които нямат физкултурни салони, има дори някои училища, където дори площадките, които са определени за спортуване на открито, не са достатъчни за нормално провеждане на часовете по физическо възпитание. Това, разбира се, затруднява провеждането, качественото, на тези часове, особено през зимния период, където не може да се излезе навън или пък ако учителите, които държат да провеждат часовете си все пак, изведат учениците и някой се разболее, знаете каква е реакцията на родителите.“, сподели той.

Експерти от Националната спортна академия, заедно с просветното министерство са провели национално изследване за физическата дееспособност на българските ученици.

Резултатите показват, че „има и много добре подготвени деца, изключително много надарени, много талантливи,  има и деца, които не са в такава степен добре във физическо отношение.“, казва проф. Миладинов.  Направените измервания послужили за създаване на нова система за оценка на физическата дееспособност на децата в училище. Нормативите в нея са занижени, тъй като по сегашните изисквания много деца получават ниски оценки, отбеляза той.

Източник: manager.bg