Ученици

Благотворителен конкурс за есе на тема ”Доброто у човека”

Сдружение на писателите – Варна организира благотворителен конкурс за есе на тема “Доброто у човека”. Той е мотивиран от идеята да помогнем на Даниела Драгомирова Цветкова – преподавател по химия в VIII СОУ – гр. Варна.

Даниела Цветкова е болна от прогресираща алвеоларна атрофия и хроничен остеомиелит. Предстоят й 2 реконструктивни операции на три етапа в Хайделберг – Германия. За лечението са необходими 73 000 евро.

След приключване на Конкурса за есе Сдружение на писателите – Варна, ще издаде сборник с най-добрите творби и събраните средства от продажбата на сборника ще предостави на Даниела Цветкова за лечението й.
Нека заедно с вашите добродетелни сърца подадем ръка и да помогнем на Даниела Цветкова в този изключително труден за нея момент.

В благотворителния конкурс на тема “Доброто у човека” могат да участват автори без възрастова граница.

Краен срок: 15 март 2016 г.

Още информация