Ученици

Биология и здравно образование е най-желаният предмет за втората матура

Над 50 000 са дванадесетокласниците, които се очаква да се явят на държавните зрелостни изпити през май 2017 г., съобщават от просветното ведомство. За първия задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература заявления са подали 52 553 абитуриенти.

На втори задължителен държавен зрелостен изпит по избор искат да се явят 53 340 младежи.  В това число влизат и заявления на хора, които не са успели да положат успешно изпита през минали години. Биология и здравно образование е най-желаният предмет за втори зрелостен изпит. За него кандидатстват 14 053 зрелостници.

За първи път английският език измества предмета география и икономика. Той е предпочетен от  11 616 дванадесетокласници, а географията и икономика – от 8677, отбелязват от Министерството на образованието.

2868 са подадените заявления за изпит по математика, по история и цивилизация те са 1427, а по немски език – 1031. Най-малко абитуриенти искат да се явят на изпит по италиански език – само 81 зрелостника.

За първи път тази година дванадесетокласниците от професионалните гимназии и паралелки имат възможност да избират дали да полагат втория задължителен зрелостен изпит по общообразователен предмет, или вместо него в дипломата им да се впише средноаритметичната оценка от двата държавни изпита за придобиване на професионална квалификация. 7601 младежи са предпочели оценката от изпитите по професия пред втория държавен зрелостен изпит.

За трети зрелостен изпит по желание са кандидатствали 751 ученици, което е със 190 повече от миналата година.

Държавният зрелостен изпит по български език и литература ще се проведе на 19 май 2017 г., а вторият задължителен държавен зрелостен изпит – на 22 май. Изпитите по желание ще са в периода от 26 май до 2 юни по график, който ще бъде обявен допълнително, информират от образователното министерство.

Източник: МОН