Ученици

Бизнесът се задъхва за кадри, училищата бълват безработни специалисти

За последните 5 години малко над 9100 ученици са завършили специалности от направление „Строителство“, или това са около 6% от младежите, избрали да учат средно професионално образование. Данните са за цялата страна, съобщават експерти от “Индъстри Уоч”. От консултантската компания уточняват, че близо 60% от тях са продължили да учат висше образование. От останалите – т.е. тези, които излизат на пазара на труда със средно образование – около 50% са заети в българската икономика. За съжаление малка част от завършилите в направление строителство (които не са продължили във висшето образование) се реализират при работодатели в сектор строителство. Цифрите показват, че това са около 4% от завършилите и под 9% от заетите.

За региона на Пловдив ситуацията е следната – малко над 4% от завършилите направление строителство през последните 5 години са заети в компании, занимаващи се със строителство на сгради, а малко над 1% – с пътно строителство и различни довършителни и ремонтни дейности. Младежите предпочитат да започнат работа в традиционните сектори за бързо навлизане на пазара на труда – най-често това се случва в големите търговски вериги, по-малките магазини, кафенета и ресторанти.

Ситуацията в Пловдив е още по-сложна, защото строителните фирми трябва да се „конкурират“ и с компаниите от индустрията за производство на електроника и автомобилни компоненти, става ясно от доклада на “Индъстри Уоч”. Друг проблем е високата средна възраст в сектора. Компаниите от строителния бранш в региона от дълго време срещат трудности при набиране на младежи. Става дума за хора, завършили средното си образование през последните 5 години. В същото време над една четвърт от наетите в сектора са хора без специалност. Над 10% от новонаетите младежи са завършили професионални училища в направления електротехника и енергетика, моторни превозни средства, растениевъдство и животновъдство. Завършилите направление „Строителство“ са едва 6.3% от наетите младежи със средно образование в бранша. 

Изводът от ситуацията в сектора е следният – българското образование продължава да създава кадри безадресно, без да е ясно къде ще отидат те и дали въобще ще практикуват придобитата професия. “Докато в професионалните гимназии се появяват все “по-симпатични” и екзотични специалности, бизнесът се задъхва за работна ръка в ключови професии“, обобщи председателят на пловдивската Камара на строителите Пламен Иванов. Изходът, който предлагат от Камарата, е общината да задели част от бюджета си за капиталови разходи и да инвестира в звено, което едновременно да обучава кадри за строителния бранш с помощта на професионалните гимназии. 

Източник: marica.bg