Ученици

Бизнесът обяви нуждите си от образовани специалисти

Новите специалности, за които говори бизнесът, са специалист по газова техника,студена и топла обработка на метали, кадри за полиграфията, спешно са необходими и кадри за мебелното производство.

Стана ясно, че има работодатели, като мебелните предприемачи в Тетевен, които не проявяват интерес към учениците, но има и други, като хора от туристическия бранш, които вече отиват на крака при учениците.

Подготвят се срещи между професионалните гимназии и бизнеса, които ще бъдат организирани по общини.

Източник: МОН