Мнения

Бизнесът: Има смисъл да мечтаеш в България!

Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов поздрави учредителите на сдружение „Общество за лоялност“, чиято дейност е насочена към популяризиране на добри бизнес практики у нас, както и към диалог между бизнеса и образователните структури в България, съобщи пресцентърът на МОМН.

На събитието, състояло се в Червения салон на Гранд хотел „България“, бе представена първата кампания на „Общество за лоялност“ под наслов „Има смисъл да мечтаеш в България“, насочена към постигане на реална връзка между висшето образование и бизнеса у нас.

За първи път лектори – представители на водещи компании, ще се включат в магистърската програма „Счетоводство и контрол“ на СУ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2011/2012 г. Гостуващите лектори са ангажирани да споделят натрупания в дългогодишната си практика опит. Към тази първа кампания на сдружението е и програмата за подпомагане на студенти, която включва отпускане на пълна стипендия за студент в същата специалност, както и възможност за стаж за петима бъдещи висшисти, осигурен от членовете на „Общество за лоялност“. Като следващ етап в подкрепа на българското образование „Общество за лоялност“ планира сътрудничество с ВУЗФ, както и 8 срещи с други висши училища в страната, сред които  УНСС,  ТУ – София, НБУ, СА – Свищов, Икономически университет – Варна, ВТУ и др. На срещата присъстваха и представители на НПСС.

В календара на сдружението за идващите месеци са планирани редица срещи с висши училища в страната с цел осъществяване  на по-добър диалог между бизнеса и  образователните структури в страната.

„Общество за лоялност“ е формация, която планира да съдейства на университетите и на специализираните средни училища в София и в страната за по-добрата подготовка на практически насочени специалисти, отговарящи на потребностите на предприемачите и пазара на труда.