Училища

Бизнесът е за нови правила в обучението

Въпросът с потребностите на бизнеса и съчетаването им с изучавания материал в професионалните гимназии отново излиза на преден план.

Предложенето на БСК (Българската стопанска камара) е стажовете в учебните програми да дават съвременни практически умения, които да помагат на учениците да се адаптират по-бързо в работната среда.

В момента работна група към Министерството на образованието събира идеи за поправки, целта на които е да се подобри обучението в техникумите, пише „Труд“.

Представителите на бизнеса не са доволни от качеството на подготовка в тези училища, които според тях не произвеждат достатъчно кадърни кадри.

Сред предложенията още е и измерването на качеството на професионалното образование да се обвърже с реализацията на младежите, след като получат диплома.