Мнения

Бивш министър: Реформата трябва да за почне от първи клас

Подобни скандали като този със „съвместното съжителство“ биха могли да се избегнат, ако темите се разработват от специалисти историци, смята бившият министър на образованието проф. Анелия Клисарова.

В ефира на Дарик тя припомни, че по времето на нейния мандат като министър също е имало подобно напрежение заради публикувани за обсъждане програми без министерски подпис.

„Министърът на образованието не може да изчете всичко, което излиза като предложения, но може да определи политиката. Там е ролята и на експертите, които понякога защитават лични интереси“, призна проф. Клисарова.

„Според нея реформата в образованието трябва да бъде бавна и поетапна и да започне от първиклас. По даден предмет трябва да има един учебник, финансиран от министерството, а към него поне три помагала. Ролята на чуждите организации в писането на учебници трябва да е строго регламентирана, за да не се допускат външни влияния“, е мнението на специалиста.