Училища

Без учебни занятия в над 200 училища в страната!

Лошите метеорологични условия продължават да създават затруднения за нормалното провеждане на учебния процес на много места в България. Липсата на ток, както и блокирането на някои пътни артерии са причината учениците да бъдат освободени извънредно в следващите дни от занятия в няколко области в страната.

Дните между 9 и 11 март 2015 г. включително са обявени засега за неучебни в 15 училища в област Благоевград, 33 училища в област Пазарджик, 66 училища в област Смолян, 10 училища в област Хасково и в едно училище в област Пловдив.

От 9 до 10 март 2015 г. включително се преустановяват учебните занятия в 80 училища в област Кърджали и в 5 училища в област Пловдив.

Министерството на образованието и науката  е в непрекъснат режим на комуникация с Регионалните инспекторати по образованието, които следят обстановката по места, с цел осигуряване на необходимите предпоставки за провеждането на нормалния учебен процес и при необходимост има готовност за бърза реакция съобразно всяка промяна на условията в засегнатите населени места и области.