Учители

Без оценки до трети клас

В Народното събрание беше прието да се смени начинът на оценяване на учениците до трети клас. Решено бе, че децата от първи до трети клас не получават цифрови оценки.

Другото е, че в началния курс не се повтаря класът, пише „Стандарт“.

Детето може да повтори едва в пети клас. Оценките от националните външни оценявания в седми, десети и 12 клас пък вече може да се пишат и в точки.