Институции

Без нови филиали и екзотични специалности в университетите

Университите ще наложат своеобразен мораториум върху разрастването на мрежата на висши учебни заведения и разкриването на нови филиали. Това е позицията, изразена на заседанието на съвета на ректорите в Икономическия университет във Варна, в което участва и министърът на образованието Красимир Вълчев.

Според министъра индивидуалните стратегии за развитие на университетите са довели до колективна нерационалност на висшето образование. „Реформите са наложителни и от гледна точка на профила на специалистите, които се подготвят. За да стане това, ще трябва да се спре с разкриването на филиали, които не са необходими, както и да се ограничат специалностите, които са в области нетипични за даден университет.

През следващите години висшите заведения ще имат остър недостиг на преподаватели и трябва да инвестират върху привличането на млади хора“, коментира Вълчев, цитиран от БНТ.

Той обясни, че висшите училища разработват до 30 октомври визии за развитието си, за да е ясно къде виждат те профила си след 15-20 години, в кои професионални направления, по кои специалности ще обучават.

Според министъра е нужно да се акцентира върху обучението на кадри, от които има или се очаква недостиг на пазара на труда – например инженери, агрономи, енергетици, химици, преподаватели по математика, физика, информатика.

Източник: fakti.bg