Учители

Без мандати за училищните директори

В парламента влязоха в остър спор по темата трябва ли директорите да имат мандат. След като дълги години тази идея бе лансирана, в крайна сметка мандатността за школските шефове отпадна от текстовете на новия закон за предучилищното и училищно образование.

Вносителите на закона поясниха, че ако има директорски мандат, това би направило назначенията на училищните началници силно зависими политически.

В отговор депутатът Мариана Тодорова заяви, че в момента има директори феодали, чиято власт би трябвало да бъде ограничена. Тя бе внесла предложение за петгодишен мандат, но то не бе прието.