Ученици

Без квота за деца с увреден слух при прием в столична забавачка

Броят на децата със специални образователни потребности с намален слух за прием в Детска ясла №35 няма да бъде ограничаван до 3 за всяка група. Това предложение на председателя на групата на БСП в Столичния (СОС) Калоян Паргов беше прието по време на заседание на Комисията по образование и култура. Това съобщиха от ГС на БСП – София, цитирани от Агенция „Фокус“.

Първа точка от дневния ред беше именно гласуване на Доклад относно приемане на проект на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община. В в точка „Класиране“ вносителите бяха заложили ограничение на броя на децата с намален слух до три за всяка група в Детска ясла №35.

„А какво ще се случи, ако за някоя от групите кандидатстват 4 деца? Как ще обясним на родителите на отпадналото дете, че правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община не позволяват в групата да има повече от 3 деца с намален слух“, попита Калоян Паргов. – Ограничението специално за Детска ясла №35 трябва да отпадне, тъй като реално нищо не налага то да съществува“.

Предложението на Калоян Паргов беше гласувано единодушно от всички членове на Комисията по образование, култура, наука и културно многообразие и с тази поправка беше приет докладът за Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община.

Източник: monitor.bg