Мнения

Без задължителна история в 11-ти и 12-ти клас

Учениците от 11-ти и 12-ти клас няма да изучават историята като задължителен предмет. Става дума само за онези класове, за които ще влезе в сила новият закон за училищното образование.

В момента тази дисциплина се изучава в 11 клас със 72 часа, като основно се учи българска история, припомня „Стандарт“.

Причината е, че съгласно новия закон учениците във втория гимназиален етап, включващ 11 и 12 клас, се профилират с множество избираеми предмети, част от които се определят от самото училище.

Зам.-министърът Ваня Кастрева пояснява, че МОН е увеличило силно часовете по история в десети клас, които вече ще бъдат три и половина седмично, така че всички нови знания по история ще бъдат усвоени тогава.