Институции Ученици

Без детски помощи при отсъствия от училище?

Месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средното му образование ще се прекратяват при отсъствия от часовете.

Санкцията ще се прилага, ако в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия повече от три дни от дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, и от пет учебни часа от ученик. Това предвижда проект на правителствено постановление за промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца. Той е качен за обществено обсъждане, съобщава БНР.

Предлаганите промени са, за да се синхронизира правилникът с измененията в Закона за семейни помощи за деца, които влизат в сила на 1 август. Освен прекратяването на детските надбавки за отсъствия от учебните занятия, в проекта се предвижда еднократната помощ за първокласници вече да се предоставя на два пъти, а не накуп.

Сумата е 250 лв. и 50% от нея ще се дават при записването на детето в първи клас, а остатъкът в началото на втория учебен срок, ако то продължава да посещава училище. С промените се регламентира и възможност заявленията-декларации за получаване на всички видове семейни помощи за деца да се подават и по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор, а не само с лично явяване в Дирекция „Социално подпомагане“.

Източник: bgonair.bg