Ученици

Безработицата е най-слаба сред висшистите

Публикуваната наскоро Рейтингова система на висшите училища показа, че младите хора с висше образование са сред хората, които имат най-ниски нива на безработица, малко над 3% и затова именно по програмата са предвидени не малко инвестиции за стимулиране на студентите.

Чудесни примери за това са проектите за студентски стипендии и студентски практики, които се изпълняват успешно в момента. Съвсем скоро ще бъде отворена за кандидатстване и процедура за подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование.

Източник: МОН