Мнения

Безплатно обучение с ваучери по програма “Аз мога повече“ 2012 / 2013

Програма „Аз мога повече“ възобновява приема на документи от 15 октомври 2012г. Тя е продължение на програмата „Аз мога“ и е финансирана с европейски средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Програмата се ръководи от Агенцията по заетостта и бюрата по труда.

Целта на програмата е предоставяне на езиково, професионално и компютърно обучение.

Прочетете повече за програмата

Таблица за основните дейности, свързани с обучения и квалификации на педагогическите специалисти по проект BG 051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР