Учители

Безплатно обучение за учители с получаване на два кредита по програмата „Сиско мрежова академия“

Българската асоциация на мрежовите академии, като официален координатор на Сиско академиите в България,  предлага сътрудничество за създаване на 20 академии в професионални и общообразователни средни училища в страната.

Както и за обучение на 70 преподаватели по ИКТ по програмата „Сиско мрежова академия“, 40 от които да бъдат обучени за курса IT Essentials, а 30 – за CCNA R&S. Обучението ще бъде онлайн, като всеки участник в проекта получава достъп до материалите с потребителско име и парола. Ще бъдат провеждани и онлайн консултации, а в края на всеки курс се предвижда двудневно присъствено обучение с инструктор.

От всяко училище се очаква да предложат по 2 преподаватели за обучение по IT Essentials и 1-2 – за CCNA R&S. Може един и същи преподавател да мине и двете обучения, при желание и, съответно, с решение на директора.

Изисквания към преподавателите – владеене на английски език на ниво четене с разбиране, тъй като целият учебен материал и съответно текущите и финалите тестове са на английски език. Консултациите с инструктора ще се провеждат на български език.

Сиско академиите, в които ще се провежда обучението на преподавателите, са одобрени да предоставят обучение на педагогически специалисти със заповед на Министъра на образованието и науката.

За всяко обучение ще бъдат предоставени по 2 кредита.

Средствата за самото обучение се предоставят от Сиско Системс (за сведение, средната цена на обучаем в Сиско академиите в страната за курса CCNA e 1200 лв.), а всяко училище трябва да поеме командировъчните за двата дни присъствено обучение на своите представители. Обучението на преподавателите може да се проведе в рамките на учебната 2018/2019 г., като от своя страна те стартират обучението на ученици в техните училища през учебната 2019/2020 г.

Кои са Сиско Системс и каква е тяхната програма?

Във века на информационните технологии, когато ежедневно милиарди устройства са свързани помежду си (очакванията са до 2022 г. те да са 22 милиарда), особено осезателно се чувства необходимостта от висококвалифицирани специалисти в сферата на информационните технологиите, които да осигурят както безпроблемната работа на мрежите, така и тяхната сигурност.

Американската компания Cisco Systems вече 20 години разработва програми за обучение на мрежови специалисти в рамките на глобалната си иницатива „Сиско мрежова академия“.  Стартирала през 1997 г. като програма за обучение на учители и ученици с цел изграждане и поддръжка на училищната мрежа, в момента „Сиско мрежова академия“ обхваща над 5 милиона курсисти в 9 хиляди академии в 170 държави. Еднаквите стандарти и критерии за обучение дават възможност на курсистите от цял свят да получат обучение и сертификация валидни в цял свят, с което да отговорят и на съвременните изискванията на работодателите. Всички учебни материали са достъпни в електронната платформа NetSpace с потребителско име и парола, а практическите занятия  се провеждат върху реално мрежово оборудване, което компанията предоставя на Сиско академиите с 80% отстъпка.

В България програмата стартира през 1999 г., а с цел по-масовото й навлизане в различни образователни институции през 2001 г. МОН и Cisco Systems подписват споразумение за сътрудничество. По силата на това споразумение всички училища и университети, които желаят да предоставят обучение по програмите на  Cisco Systems, получават безплатен достъп до учебните материали, които ежедневно се актуализират от над сто човека екип и които са на стойност стотици хиляди долара.

От старта на програмата в България до този момент действащи Сиско академии има само в девет училища в страната, седем от които са в София,  едно – в Правец и едно – в Пловдив.

Подходящи курсове за ученици в средните училища – професионални и общообразователни:

  1. IT Essentials – Основи на информационните технологии.

Курсът IT Essentials е отлично въведение в света на компютрите. Състои се от общ преглед на информационните технологии, въведение в мрежите, компютърна поддръжка, безопасност при работа с компютри, асемблиране на компютри, инсталиране и деинсталиране на различен софтуер, вкл. операционни системи,  локализиране на проблеми и отстраняването им. Продължителност на курса – един модул от 70 часа.

Обучаващите се получават сертификат за завършен курс.  IT Essentials подготвя и за придобиване на индустриалния сертификат CompTIA A+, признат в цял свят.

  1. Cisco Certified Network Associate Routing & Switching (CCNA R&S)

По време на обучението, което се състои от 4 модула по 70 часа, курсистите се научават да инсталират и конфигурират маршрутизатори и комутатори в локални и по-големи мрежи, да откриват и отстраняват проблеми, да оптимизират мрежите и да се грижат за сигурността и защитата от атаки.

Обучаващите се получават сертификат за завършен курс.  Обучението подготвя и за придобиване на индустриалния сертификат CCNA R&S, признат в цял свят.

За курса по IT Essentials училищата не е необходимо училищата да закупуват оборудване за практическите занятия, за които могат да се ползват стари компютри.

За курса по CCNA R&S за практическите занятия може да се ползва симулаторът на практически устройства – Packet Tracer, който се предоставя безплатно от Сиско Системс, а тези училища, които могат да заделят бюджет за закупуване на реално оборудване, могат да закупят такова с 80% отстъпка, като крайната цена с отстъпката възлиза на около 5 000 долара.

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ЖО ДИРЕКТОР,

Каним Ви да включите Вашето училище в проекта, който ще даде нови възможности за обучение по информационни и комуникационни технологии на Вашите ученици. Това ще бъде отлична възможност да привлечете учeници във вашето училище, както и безплатно да квалифицирате преподавателите си, които ще получат по два кредита за обучението си.

При интерес, моля да се свържете с Теодора Борисова, председател на Българската асоциация на мрежовите академии, teodora.borissova@bana-bg.org тел. 0888 832172