Учители

Безплатно обучение за желаещите да станат учители?

Училища, университети, общини и дори читалища ще могат да кандидатстват за пари по новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ от средата на настоящата година.

Вече е известно, че одобрението на ОП НОИР се очаква през март, а общият размер на отпуснатите средства ще е 1.37 млрд. лева за целия програмен период.

Така например студентите по педагогика може да учат без семестриални такси, като те ще бъдат покрити от европарите по новата оперативна програма „Наука и образование“.

Това са част от мерките, предвидени за стимулиране на педагогическите кадри, които в последните години се превърнаха в болна тема на българското образование. Тъй като нараства броят на учителите пред пенсионна възраст, а младите са символичен процент от съсловието, програмата предвижда специални мерки, с които да улесни достъпа им до класната стая.