Учители

Безплатни часове в училищата на тема “Глобални граждани“

Фондация С.Е.Г.А. отправя покана към всички заинтересовани преподаватели и училища от София и страната за провеждане на кратки семинарни занятия на тема „Глобални граждани“ с ученици от гимназиална степен.

Целите на семинарните занятия „Глобални граждани“ са:

  • Да изострят чувствителността на учениците за взаимозависимият и взаимосвързан свят, в който живеем;
  • Да потърси отговор на въпросите: Какво е глобален свят и глобални проблеми? Какви трябва да са глобалните граждани и как да се справим с глобалните проблеми?

Семинарните занятия са подходящи за часовете по Свят и личност, час на класа, География и икономика, История и цивилизация, СИП-ове и извънкласни форми, свързани с гражданското образование. Семинарните занятия ще бъдат адаптирани според предмета, в който ще бъдат провеждани, за да бъдат по-близки до учебното съдържание. Занятия могат да се провеждат и на английски език в час по английски.

Семинарните занятия се провеждат в рамките на един или два учебни часа и се водят от опитни обучители. За занятията се използват интерактивни обучителни методи (методи на неформално образование), включващи симулации, ролеви игри, работа по групи и дискусии.

Разходите, свързани с провеждането на семинарните занятия, се покриват от проекта „Глобално образование без граници“ (http://www.glob-edu.net/).

За да заявите семинарно занятие за вашия клас, моля попълнете прикачения формуляр и го изпратете на адрес cega (a) cega.bg. Фондация С.Е.Г.А. не може да гарантира провеждането на всички заявени семинарни занятия.

За училища от страната: С оглед намаляване на разходите и времето за пътуване на обучителите, приоритетно ще се разглеждат свързани заявки на училища от страната, които включват провеждането на поне 3 семинарни занятия за ден в едно населено място.

Допълнителна информация
Формуляр за кандидатстване

За повече информация:
Люба Батембергска, координатор на проекта за България
Телефон: 0878 639704; e-mail: cega (а) cega.bg