Училища

Безплатни онлайн платформи вкарват в час българските училища

„Къде витаеш? В облаците ли?“ Преди години в класната стая този въпрос предизвикваше смях. С него разсеяните момчета биваха връщани обратно в час , а влюбените момичета приземявани. Сега изразът „да витаеш в облака“ е реалност и означава повече знания и повече концентрация.

За колежи, университети, училища и всякакви други образователни институции облакът означава възможности. Благодарение на новите технологии достъпът до информация вече е лесен, навременен и може да бъде осигурен едновременно. Облачните технологии в училище могат да осигурят не само съхранение и архивиране на данни, с тях могат да се постигнат чудеса, немислими в близкото минало. От класната стая и за класната стая могат да се създават файлове, да се редактират, да бъдат споделяни и безопасно съхранявани. Цялото училищно съдържание може да бъде подсигурено така, че да бъде достъпно, но и да не се губи безвъзвратно, бидейки преместено или случайно изтрито. И всичко това е лесно приложимоо за всяко българско училище, независимо от местоположението му и материалната база, нито от броя на децата в него.

От края на миналата година облачните услуги станаха още по-достъпни за българските училища благодарение на VIVACOM. За тях компанията предлага изцяло безплатни облачни платформи. Само за три месеца от старта на инициативата на най-отговорния в сферата на обраозванието телеком, 40 училища от над 15 града в страната вече за заявили въвеждането на такава платформа.

Решението, което VIVACOM може да осигури на всяко българско училище или образователна институция е end-to-end решение с преференциални условия за неизбежната първоначална инвестиция. Компанията е изработила ефективен финансов модел, при който от страна на учебното заведение се заплаща единствено фиксирана месечна такса за мобилен интернет. Пакетната услуга, предоставяна от компанията, обхваща не само административните процеси по интегрирането на системата, но и така важното обучение на преподавателите за ползването й и за възможностите, които тя открива пред училителите. Компанията осигурява също така на необходимите крайни устройства и, разбира се, защитена интернет връзка. Броят на предоставяните таблети за учениците зависи от стратегията на учебното заведение. Често въвеждането на системата започва с осигуряване на крайни устройства първо за няколко паралелки, а след това новият модел на преподаване навлиза поетапно и в останалите класни стаи. С оглед на образователната цел на услугата, VIVACOM инвестира в такова оборудване, което може да ограничи таблетите до ползване единствено на обучителната платформа, като има възможност да се изключи свободното ползване на интернет за лични цели. Компанията е предвидила как да осигури непрекъснатост на учебния процес в ситуации на технически проблем със свързаността към интернет. В такива случи се осигурява връзка към Wi-Fi мрежата на учебното заведение. Партньори на програмата са сертифицирани представители, верифицирани от МОН.

„За никого не е тайна, че в днешното дигитално общество достъпът до всичко и по всяко време е ключов фактор дори и в образованието, което трябва да се развива със същите темпове, с които се променя светът. Дигитализацията е навсякъде около нас и колкото по-скоро навлезе в училището и в детската градина, толкова по-подготвени ще са следващите поколения.“ споделя по по повод разработването на услугата Искрен Иванов, Старши специалист „Бизнес развитие“ във VIVACOM. „Една от мисиите ни като лидер сред телекомите в сферата на иновациите е да сме довереният партньор на всяко учебно заведение в България. В тази връзка, освен цялостно решение за дигитализация на учебния процес, ние се стремим да предложим и максимално ефективен финансов модел, с който създаваме достъпност на иновацията, считана до момента за лукс.“

Но лукс ли е образователните институции да имат възможност да предложат качествено и модернизирано обучение за децата? Не и не би трябвало да е. Вече всяко учебно заведение би могло да се възползва от новите технологии. В динамичния свят, в който живеем, е въпрос на време всички училища да се дигитализират. „Най-успешно в момента работим по интеграция на облачни платформи за преподаване, но всеки един проект и всяко едно решение са индивидуални и се определят от спецификата на учебното заведение.“, разказва Искрен. Според него потенциалът е неограничен – колкото по-скоро учебните заведения припознават VIVACOM като комплексен телеком партньор, толкова по-големи са възможностите за съвместна дейност в бъдеще.

Услугата, от която българските училища могат да се възползват в името на децата и по-качественото им образование е само част от една дългосрочна и целенасочена дейност на VIVACOM и по-специално на звеното „Образование“ в компанията. Там се отделя специално внимание на комплексни решения, които да са в полза на учебните заведения в България. Това включва решения като управление на автопарк и контрол на шофьорите на училищни автобуси, система за видеонаблюдение, изграждане на smart wi-fi зони, изграждане на пропусквателни режими в училищата и много други възможности за по-добро управление на учебния процес.

Източник: standartnews.com