Ученици

Безплатни видео уроци по биология и медицина стават достъпни за българските деца

Над 500 видео урока по биология и здраве и медицина от световната интернет платформа за безплатно обучение Кан Академия бяха преведени на български език в рамките на няколко месеца. Зад инициативата стои сдружение “Образование без раници” и негов екип от преводачи и доброволци, отдадени на каузата за безплатно образование на световно ниво. Проектът стана възможен с подкрепата на Обществения борд на TELUS International Europe. Всички видеоуроци по биология вече са публикувани на сайта на българската Кан Академия, а скоро ще бъдат публикувани и тези по здраве и медицина.

Сдружение “Образование без раници” подпомага осъвременяването на образованието в България и създава алтернативни образователни и културни ресурси на български, предимно в интернет. Основен негов проект е преводът и локализацията на Кан Академията (Khan Academy) – най-голямата и също така – безплатна онлайн образователна платформа в света. С Кан Академия “всеки може да научи всичко” и така да се подготви по-ефективно за живота. Платформата дава равен образователен шансна все повече деца, които увеличават своите възможности за реализация и развитие до глобално конкурентно ниво. Кан Академията в оригинал на английски предлага съдържание по повечето общообразователни предмети. Основен партньор за българската версия през 2017 и 2018 г. е Фондация “Америка за България”, с чиято помощ се локализира съдържанието по математика, както и програмиране и компютърни науки.

Съдържанието по биология, преведено благодарение на подкрепата на Обществения борд на Telus International Europe, допринася също и за по-висока здравна култура, здравословен начин на живот, съзнателност към екологични теми и за интерес към природните науки и свързаните с тях професии. Това не само допринася за качеството на образованието в България, но и повишава общата култура на обществото като цяло, увеличава шансовете за реализация на пазара на труда и допринася за една по-силна икономика и едно по-осъзнато общество в бъдеще. 

Източник: Образование без раници