Ученици

Безплатните закуски за децата до IV клас ще са два вида

Безплатните закуски за децата в подготвителните групи и учениците от първи до четвърти клас ще са два вида от 2019 година: основна и подкрепяща.

За да се предлага по-здравословно и разнообразно меню, предвидените средства от държавата за осигуряването на безплатната за децата храна ще се увеличат с 8 милиона лева догодина, съобщи министърът на образованието и науката пред OFFNews.

„Увеличаваме парите с 1/3, тъй като досега се получаваше много ниска стойност за едно дете. Предстоят и промени в нормативната уредба, чрез които ще кажем, че закуските трябва да отговарят на наредбите на Министерството на здравеопазването за качествена храна. Ще дадем също така възможност на децата да избират между основна и подкрепяща закуска – каза министър Вълчев и обясни защо. – Някои деца отиват нахранени и искат само подкрепяща закуска, други не са закусвали и искат основна.“

Повече пари ще има и за транспорт на децата и учениците, които пътуват до друго населено място, за да посещават детска градина или училище.

Предвидени са 43,2 милиона лева за 2019 г. Те са с 4,3 млн. повече, отколкото през 2018 г. Сумата ще подсигури не само транспорта, но и поддръжката на автобусите.

Налице е тенденция за нарастване на броя на пътуващите деца и ученици, като за учебната 2017/2018 година той достига 88 282.

През последните две години правото на транспорт бе разширено – първата година бяха включени всички пътуващи ученици до завършването им на гимназиалния етап, като автобусът ги оставяше до най-близкото училище. Миналата година маршрутите бяха разширени и се включиха и най-близките професионални гимназии. Така ако най-близкото до дома училище е неспециализирано, но учиш в професионална гимназия в района, държавата осигурява разходите за транспорта до нея.

Източник: offnews.bg