Мнения

Безплатен софтуер за образованието от Microsoft

AutoCollage автоматично създава фото колажи от дигитални снимки, като е и с вградена технология за разпознаване на лица.

Songsmith е софтуер, който автоматично създава музикален фон за песен изпята от Вас и чрез микрофон записана на компютъра Ви. Необходимо е най-напред да бъдат избрани музикалният стил и бързината на ритъма през интерфейса на софтуера.  

Kar2ouche е създаден специално за нуждите на образованието и е безплатен. Чрез него учениците могат да създават ролеви игри, графични изображения, комикси и анимация само за минути. Софтуерът предоставя библиотека с ресурси – герои, звуци, фонове и др., както и комплект за учителите (Teacher Support Pack).

Чрез тази програма учениците могат още да:

  • Записват гласове и добавят звукови ефекти;
  • Създават и въвеждат снимки;
  • Споделят работата си под формата на QuickTime филми в стандартни видеофайлове.
 

Предимствата на обучението с използването на тези програми са, че:

  • Насърчава творческата самоизява;
  • Ангажира вниманието на учениците върху преподавания материал;
  • Ученето е приятно за учениците;
  • Насърчава съвместната работа, дискусията и дебата между учениците;
  • Учениците са активна страна в обучителния процес, а не само слушатели;
  • Предоставя на учителите електронно съдържание, което може да бъде използвано за почти вяска тема на преподаване.

Всички продукти са безплатни за учителите, регистрирани на Мрежата на учителите – новатори на Великобритания.

http://uk.partnersinlearningnetwork.com/Pages/ArticleViewer.aspx?listname=FeaturedProgramsOffered&itemid=2