Училища

Безплатен онлайн курс за пълна компютърна грамотност

Microsoft Digital Literacy Curriculum е безплатен онлайн курс за работа с компютър, от който може да се възползва всеки, разполагащ с компютър, широколентов интернет достъп и владее един от многото езици, на които курсът е наличен, но сред тях все още не е и български.
 
Целта на това обучение, осигурявано от Microsoft, е ВСЕКИ човек да има възможността да придобие компютърните уменията, необходими в ежедневния ни живот и в работата ни в съвременните условия.
 
Microsoft Digital Literacy Curriculum е за напълно начинаещи потребители и за такива, които притежават малко опит в работата с компютър. Digital Literacy Curriculum не е за опитни потребители, нито за професионалисти в сферата на ИТ.
 
Курсът е интерактивен и мултимедиен – с видео, аудио и графики и с текстови пояснения към мултимедийните презентации. Всички гласови обяснения са налични и в текстов формат.
 
За ползването на курса е необходимо на компютъра на потребителя да е инсталирана безплатната браузърна добавка Flash Player, мин. 7-ма версия.
 
Microsoft Digital Literacy Curriculum е наличен в две версии – за Windows XP и Office 2003 и за Vista и Office 2007.
 
Курсът включва :
 • въвеждане в основните компютърни компоненти и периферни устройства,
 • операционни системи,
 • работа с Интернет,
 • работа с всички видове офис приложения,
 • компютърна сигурност,
 • обработване на мултимедия и
 • професионалните и за работа възможности, които информационните технологии предоставят – напр.
  • как благодарение на ИТ е възможно да се работи дистанционно и
  • какви възможности за кариера съществуват в сферата на ИТ и др.
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/