Ученици

БГ ученикът – двойкаджия по физическо

Българските ученици от 1 до 12 клас показват шокиращо ниски резултати в намалените до парадоксален минимум часове по физическо, като не заслужават повече от оценка „Добър“ 4.

Масово резултатите от покриването на нормативите са за двойки, което налага подобряване на обучението и оценяването на децата. Това сочат данните от изследване, което се провежда в рамките на настоящата и следващата учебна година в средни училища в България.

Проучването е обхванало 10 000 деца и предстои да изследва още 3000, както в София, така и в Бургас, Габрово, Пловдив и Плевен. То е част от съвместен проект за моментното състояние на физическата дееспособност на учениците на Министерството на образованието и науката и екип преподаватели от Националната спортна академия.

Източник: monitor.bg